odrzuconareklamacja.pl

Odrzucili twoją reklamację?

Jesteśmy po to żeby Ci pomóc!
Pomagamy w odrzuconych reklamacjach!

Dokument gwarancyjny w internecie – czy to możliwe?

Czy  producent , który wystawia dokument gwarancyjny, będący jednocześnie gwarantem, może odesłać konsumenta do treści dokumentu gwarancyjnego za pośrednictwem adresu strony internetowej wskazanego na karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu?

Nie ma takiej możliwości!!

Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu cywilnego uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania dokumentu gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku (np. na płycie CD). Strona internetowa nie jest zaś trwałym nośnikiem.

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

Źródło: prawakonsumenta.uokik.gov.pl

dokument gwarancyjny,dokument gwarancyjny,dokument gwarancyjny,dokument gwarancyjny,dokument gwarancyjny,dokument gwarancyjny,dokument gwarancyjny,dokument gwarancyjny,dokument gwarancyjny,dokument gwarancyjny,dokument gwarancyjny,dokument gwarancyjny,dokument

tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,tekst, tekst, tekst, tekst, tekst ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.