odrzuconareklamacja.pl

Odrzucili twoją reklamację?

Jesteśmy po to żeby Ci pomóc!
Pomagamy w odrzuconych reklamacjach!

Dokument gwarancyjny w internecie – czy to możliwe?

Czy  producent , który wystawia dokument gwarancyjny, będący jednocześnie gwarantem, może odesłać konsumenta do treści dokumentu gwarancyjnego za pośrednictwem adresu strony internetowej wskazanego na karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu? Nie ma takiej możliwości!! Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu cywilnego uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania dokumentu gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku… Czytaj dalej

System zgłaszania spraw

27 stycznia 2016 roku uruchomiliśmy system zgłaszania spraw. Można go znaleźć na naszej stronie w zakładce „Sprawy”. Zapraszamy do korzystania! 27 stycznia 2016 roku uruchomiliśmy system zgłaszania spraw. Można go znaleźć na naszej stronie w zakładce „Sprawy”. Zapraszamy do korzystania! 27 stycznia 2016 roku uruchomiliśmy system zgłaszania spraw. Można go znaleźć na naszej stronie w… Czytaj dalej

Gwarancja czy rękojmia

Konsument skorzystał z prawa do naprawy rzeczy na podstawie gwarancji, ale pomimo naprawy usterka wystąpiła ponownie. Czy decydując się na reklamację z rękojmi konsument może traktować ją jako kolejną reklamację. Nie, w tym przypadku konsument nie może traktować takiej reklamacji jak kolejnej. Wynika to z art. 560 par. 1 w którym wprost jest mowa o… Czytaj dalej

Nasz strona na Facebook!

Strona facebook – dodaliśmy na facebooka naszą stronę. https://www.facebook.com/odrzuconareklamacja/ Postaramy się publikować ciekawe informacje również na facebook! Łukasz Strona facebook – dodaliśmy na facebooka naszą stronę. https://www.facebook.com/odrzuconareklamacja/ Postaramy się publikować ciekawe informacje również na facebook! Łukasz Strona facebook – dodaliśmy na facebooka naszą stronę. https://www.facebook.com/odrzuconareklamacja/ Postaramy się publikować ciekawe informacje również na facebook! Łukasz ok… Czytaj dalej

Kosztochłonny montaż (demontaż)

Montaż – co zrobić gdy koszt montażu lub demontażu ( np. w związku z reklamacją) przewyższa cenę sprzedanego towaru. Co do zasady, konsument zobowiązany jest pokryć z własnych środków nadwyżkę kosztów powyżej ceny zakupionego towaru. Czyli dla przykładu, jeżeli konsument kupił od sprzedawcy  rzecz za 100 zł, a koszty demontażu wynoszą 125 zł, zawsze 25 zł… Czytaj dalej

Rękojmia

Rękojmia – dochodzenie praw na podstawie rękojmi daje konsumentom: możliwość zgłaszania od razu każdego z 4 roszczeń reklamacyjnych: naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, gdy wada jest istotna (brak sekwencyjności); prawo odstąpienia od umowy (jeśli wada będzie istotna) lub żądania obniżenia ceny, przy jednoczesnym braku możliwości sprzedawcy przeciwstawienia się temu żądaniu między innymi w… Czytaj dalej

Usunięcie wady a odstąpienie od umowy

Usunięcie wady – jak postępować ze sprzedawcą? W przypadku zakupu towaru i zidentyfikowaniu przez Konsumenta wady, sprzedawca powinien wadę „niezwłocznie” i „bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta” usunąć. Usunięcie wady jest korzystne dla konsumenta i sprzedawcy.  Tylko w takiej sytuacji sprzedawca może  uniknąć odstąpienia od umowy sprzedaży lub obniżenia ceny rzeczy wadliwej. A zatem w jakim terminie… Czytaj dalej

O co chodzi z gwarancją?

Gwarancja ma co do zasady dobrowolny charakter i jej zasady praktycznie w dowolny sposób może uregulować gwarant. Natomiast , gdy gwarant czy sprzedawca spraw gwarancji nie ureguluje, dopiero wówczas znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności o kształcie gwarancji decydować będzie treść oświadczenia gwarancyjnego – jeśli oświadczenie to będzie milczało w konkretnym zakresie, zaczynają obowiązywać… Czytaj dalej

Rodzaje żądań od sprzedawcy przy złożeniu reklamacji

Przy złożeniu reklamacji na podstawie rękojmi, konsument ma prawo żądać od sprzedawcy: naprawienia wady; wymiany towaru na nowy; obniżenia ceny; odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń – o ile wada jest istotna. Wybór żądania należy do konsumenta. Jednak, sprzedawca może w granicach prawa nie uznać jego wyboru i zaproponować inny sposób rozpatrzenia reklamacji. Sekwencja… Czytaj dalej

Nasza nowa strona www !

Nowa strona! Witamy na nowej stronie internetowej www.odrzuconareklamacja.pl. Działająca do tej pory strona www.reklamacje24.com jest w dalszym ciągu aktualna, podobnie jak dotychczasowe adresy kontaktowe e-mail: kontakt@reklamacje24.com jak również reklamacje@hermesconsulting.pl W sprawach bieżących można korzystać z dotychczasowych adresów jak i nowego e-mail do kontaktu: kontakt@odrzuconareklamacja.pl Dziękujemy za wyrozumiałość w ostatnich tygodniach i zapraszamy do korzystania z… Czytaj dalej