odrzuconareklamacja.pl

Odrzucili twoją reklamację?

Jesteśmy po to żeby Ci pomóc!
Płacimy za odrzucone reklamacje!

System zgłaszania spraw

27 stycznia 2016 roku uruchomiliśmy system zgłaszania spraw. Można go znaleźć na naszej stronie w zakładce „Sprawy”. Zapraszamy do korzystania! 27 stycznia 2016 roku uruchomiliśmy system zgłaszania spraw. Można go znaleźć na naszej stronie w zakładce „Sprawy”. Zapraszamy do korzystania! 27 stycznia 2016 roku uruchomiliśmy system zgłaszania spraw. Można go znaleźć na naszej stronie w… Czytaj dalej

Gwarancja czy rękojmia

Konsument skorzystał z prawa do naprawy rzeczy na podstawie gwarancji, ale pomimo naprawy usterka wystąpiła ponownie. Czy decydując się na reklamację z rękojmi konsument może traktować ją jako kolejną reklamację. Nie, w tym przypadku konsument nie może traktować takiej reklamacji jak kolejnej. Wynika to z art. 560 par. 1 w którym wprost jest mowa o… Czytaj dalej

Nasz strona na Facebook!

Strona facebook – dodaliśmy na facebooka naszą stronę. https://www.facebook.com/odrzuconareklamacja/ Postaramy się publikować ciekawe informacje również na facebook! Łukasz Strona facebook – dodaliśmy na facebooka naszą stronę. https://www.facebook.com/odrzuconareklamacja/ Postaramy się publikować ciekawe informacje również na facebook! Łukasz Strona facebook – dodaliśmy na facebooka naszą stronę. https://www.facebook.com/odrzuconareklamacja/ Postaramy się publikować ciekawe informacje również na facebook! Łukasz ok… Czytaj dalej

Kosztochłonny montaż (demontaż)

Montaż – co zrobić gdy koszt montażu lub demontażu ( np. w związku z reklamacją) przewyższa cenę sprzedanego towaru. Co do zasady, konsument zobowiązany jest pokryć z własnych środków nadwyżkę kosztów powyżej ceny zakupionego towaru. Czyli dla przykładu, jeżeli konsument kupił od sprzedawcy  rzecz za 100 zł, a koszty demontażu wynoszą 125 zł, zawsze 25 zł… Czytaj dalej

Rękojmia

Rękojmia – dochodzenie praw na podstawie rękojmi daje konsumentom: możliwość zgłaszania od razu każdego z 4 roszczeń reklamacyjnych: naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, gdy wada jest istotna (brak sekwencyjności); prawo odstąpienia od umowy (jeśli wada będzie istotna) lub żądania obniżenia ceny, przy jednoczesnym braku możliwości sprzedawcy przeciwstawienia się temu żądaniu między innymi w… Czytaj dalej

Usunięcie wady a odstąpienie od umowy

Usunięcie wady – jak postępować ze sprzedawcą? W przypadku zakupu towaru i zidentyfikowaniu przez Konsumenta wady, sprzedawca powinien wadę „niezwłocznie” i „bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta” usunąć. Usunięcie wady jest korzystne dla konsumenta i sprzedawcy.  Tylko w takiej sytuacji sprzedawca może  uniknąć odstąpienia od umowy sprzedaży lub obniżenia ceny rzeczy wadliwej. A zatem w jakim terminie… Czytaj dalej

O co chodzi z gwarancją?

Gwarancja ma co do zasady dobrowolny charakter i jej zasady praktycznie w dowolny sposób może uregulować gwarant. Natomiast , gdy gwarant czy sprzedawca spraw gwarancji nie ureguluje, dopiero wówczas znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności o kształcie gwarancji decydować będzie treść oświadczenia gwarancyjnego – jeśli oświadczenie to będzie milczało w konkretnym zakresie, zaczynają obowiązywać… Czytaj dalej

Rodzaje żądań od sprzedawcy przy złożeniu reklamacji

Przy złożeniu reklamacji na podstawie rękojmi, konsument ma prawo żądać od sprzedawcy: naprawienia wady; wymiany towaru na nowy; obniżenia ceny; odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń – o ile wada jest istotna. Wybór żądania należy do konsumenta. Jednak, sprzedawca może w granicach prawa nie uznać jego wyboru i zaproponować inny sposób rozpatrzenia reklamacji. Sekwencja… Czytaj dalej

Nasza nowa strona www !

Nowa strona! Witamy na nowej stronie internetowej www.odrzuconareklamacja.pl. Działająca do tej pory strona www.reklamacje24.com jest w dalszym ciągu aktualna, podobnie jak dotychczasowe adresy kontaktowe e-mail: kontakt@reklamacje24.com jak również reklamacje@hermesconsulting.pl W sprawach bieżących można korzystać z dotychczasowych adresów jak i nowego e-mail do kontaktu: kontakt@odrzuconareklamacja.pl Dziękujemy za wyrozumiałość w ostatnich tygodniach i zapraszamy do korzystania z… Czytaj dalej

Nowa ustawa o prawach konsumenta !

W dniu 25 grudnia 2014 r.  weszła w życie nowa ustawa o prawach konsumenta zmieniająca zasady dotyczące sprzedaży przez internet oraz sklepach tradycyjnych. Uchylona zostaje ustawaz dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U z 2002 r. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Ustawa o prawach konsumenta wprowadza Dyrektywy Parlamentu… Czytaj dalej