odrzuconareklamacja.pl

Odrzucili twoją reklamację?

Jesteśmy po to żeby Ci pomóc!
Pomagamy w odrzuconych reklamacjach!

System zgłaszania spraw

27 stycznia 2016 roku uruchomiliśmy system zgłaszania spraw. Można go znaleźć na naszej stronie w zakładce „Sprawy”. Zapraszamy do korzystania! 27 stycznia 2016 roku uruchomiliśmy system zgłaszania spraw. Można go znaleźć na naszej stronie w zakładce „Sprawy”. Zapraszamy do korzystania! 27 stycznia 2016 roku uruchomiliśmy system zgłaszania spraw. Można go znaleźć na naszej stronie w… Czytaj dalej

Gwarancja czy rękojmia

Konsument skorzystał z prawa do naprawy rzeczy na podstawie gwarancji, ale pomimo naprawy usterka wystąpiła ponownie. Czy decydując się na reklamację z rękojmi konsument może traktować ją jako kolejną reklamację. Nie, w tym przypadku konsument nie może traktować takiej reklamacji jak kolejnej. Wynika to z art. 560 par. 1 w którym wprost jest mowa o… Czytaj dalej

Nasz strona na Facebook!

Strona facebook – dodaliśmy na facebooka naszą stronę. https://www.facebook.com/odrzuconareklamacja/ Postaramy się publikować ciekawe informacje również na facebook! Łukasz Strona facebook – dodaliśmy na facebooka naszą stronę. https://www.facebook.com/odrzuconareklamacja/ Postaramy się publikować ciekawe informacje również na facebook! Łukasz Strona facebook – dodaliśmy na facebooka naszą stronę. https://www.facebook.com/odrzuconareklamacja/ Postaramy się publikować ciekawe informacje również na facebook! Łukasz ok… Czytaj dalej

Kosztochłonny montaż (demontaż)

Montaż – co zrobić gdy koszt montażu lub demontażu ( np. w związku z reklamacją) przewyższa cenę sprzedanego towaru. Co do zasady, konsument zobowiązany jest pokryć z własnych środków nadwyżkę kosztów powyżej ceny zakupionego towaru. Czyli dla przykładu, jeżeli konsument kupił od sprzedawcy  rzecz za 100 zł, a koszty demontażu wynoszą 125 zł, zawsze 25 zł… Czytaj dalej