odrzuconareklamacja.pl

Odrzucili twoją reklamację?

Jesteśmy po to żeby Ci pomóc!
Pomagamy w odrzuconych reklamacjach!

1. W jakim terminie zgłosić reklamację ?

Reklamację należy zgłosić w ciągu 2 lat od daty zakupu towaru.
[Dla towarów zakupionych przed 01.01.2015 r. reklamację trzeba zgłosić w ciągu 2 miesięcy od dnia, w którym wykryliśmy wadę towaru.]
Ważne! W zgłoszeniu reklamacyjnym trzeba podać prawidłową datę i sprawdzić czy rzeczywiście została wpisana. Sprzedawcy często specjalnie wpisują wcześniejsze daty, żeby potem odmówić jej uznania. Pod zgłoszeniem podpisuje się kupujący, więc trudno potem wykazać, że wpisana została zła data.


2. Jak i do kogo zgłosić reklamację ?

Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej, sporządzoną samodzielnie lub na gotowych drukach przygotowanych przez sprzedawcę.

Ważne ! Należy zachować potwierdzenie złożenia reklamacji.


3. Jaki jest okres przedawnienia reklamacji ?

Roszczenia wynikające z umów kupna towaru przedawniają się z upływem 2 lat od daty zakupu towaru. Jeżeli przed upływem 2 lat złożymy reklamację, termin ulega przedłużeniu o 1 rok licząc od daty wykrycia wady.

Ważne ! Po wykryciu wady warto jak najszybciej złożyć reklamację.


4. Jaki jest okres ochronny dla kupującego ?

Ustawa przewiduje domniemanie, że towar był wadliwy w chwili sprzedaży, jeżeli wada powstała przed upływem 12 miesięcy od dnia jego zakupu. Wówczas to sprzedawca musi wykazać, że nie ponosi winy.
[Dla towarów zakupionych przed 01.01.2015 r. domniemanie istnieje, jeżeli wada ujawniła się w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu]

Ważne: domniemanie istnienia wady jest bardzo istotne i dlatego podanie właściwej daty jej powstania jest tak ważne – patrz pytanie 1 !


5. Dlaczego sprzedawca odmawia uznania reklamacji ?

Najczęściej sprzedawcy odmawiają co do zasady uznania reklamacji licząc na to, że kupujący i tak nie będę dochodzić swoich racji. Tu działa prawo statystyki. Jeżeli 1 na 100 kupujących będzie dochodził swoich roszczeń to sprzedawca i tak zyskuje w 99 pozostałych przypadkach.
Ważne ! Warto walczyć o swoje prawa.


6. W jakim czasie sprzedawca ma obowiązek odpowiedzieć na reklamację ?

Sprzedawca ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację.

Jeżeli w tym terminie kupujący nie otrzyma stanowiska, wówczas uznaje się, że reklamacja została uwzględniona i sprzedawca ma obowiązek wymienić towar na nowy lub zwrócić pieniądze.


7. Kiedy mogę odstąpić od umowy ?

Od umowy można odstąpić, jeżeli sprzedawca odmawia uwzględnienia reklamacji lub w nie odpowiada na złożoną reklamację.


8. Czy sprzedawca zwraca koszty reklamacji ?

Sprzedawca ma obowiązek zwrócić kupującemu koszty związane ze złożeniem reklamacji, np. koszty przesyłki.


9. Ile mam czasu na odstąpienie od umowy zawartej przez internet ?

W przypadkach zakupu towaru przez internet tzw. sprzedaż na odległość, kupujący może zwrócić towar w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.


10. Co zrobić gdy sprzedawca odmawia uznania reklamacji lub nie odpowiada na nią ?

Należy złożyć u sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu towaru oraz wezwać do zwrotu pieniędzy.

Ważne ! Należy zachować kopie pism wraz z potwierdzeniem nadania na poczcie lub pieczęcią sprzedawcy jeżeli pismo złożone zostało w sklepie.


Jeżeli droga polubownego rozwiązania problemy nie jest możliwa, a sprzedawca nie chce zwrócić pieniędzy, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Reklamacji i zgłosić sprawę na adres e-mail: kontakt@odrzuconareklamacja.pl

Szczegóły w zakładce Oferta