odrzuconareklamacja.pl

Odrzucili twoją reklamację?

Jesteśmy po to żeby Ci pomóc!
Pomagamy w odrzuconych reklamacjach!

Odesłanie do treści instrukcji na stronie internetowej

Czy producent może zrobić odesłanie do treści instrukcji obsługi produkowanego przez niego towaru (jeżeli jej załączenie jest potrzebne do należytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem) za pośrednictwem adresu strony internetowej wskazanego na dołączonej do towaru karcie gwarancyjnej? Nie, zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu cywilnego, sprzedawca obowiązany jest załączyć i wydać konsumentowi instrukcję obsługi… Czytaj dalej