odrzuconareklamacja.pl

Odrzucili twoją reklamację?

Jesteśmy po to żeby Ci pomóc!
Płacimy za odrzucone reklamacje!

Odesłanie do treści instrukcji na stronie internetowej

Czy producent może zrobić odesłanie do treści instrukcji obsługi produkowanego przez niego towaru (jeżeli jej załączenie jest potrzebne do należytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem) za pośrednictwem adresu strony internetowej wskazanego na dołączonej do towaru karcie gwarancyjnej?

Nie, zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu cywilnego, sprzedawca obowiązany jest załączyć i wydać konsumentowi instrukcję obsługi (jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem). Udostępnienie treści instrukcji obsługi na stronie internetowej nie spełnia tych wymogów. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w praktyce instrukcja obsługi utrwalana bywa na papierze lub innym trwałym nośniku (na przykład na płycie CD).

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

Źródło: prawakonsumenta.uokik.gov.pl

ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok,ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok,ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok,ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok,ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok,ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok,ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok,ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok,ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok,ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok,ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok,ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok,ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok,ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok,ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok,ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok,ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok,ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok,ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.