odrzuconareklamacja.pl

Odrzucili twoją reklamację?

Jesteśmy po to żeby Ci pomóc!
Pomagamy w odrzuconych reklamacjach!

Gwarancja czy rękojmia

Konsument skorzystał z prawa do naprawy rzeczy na podstawie gwarancji, ale pomimo naprawy usterka wystąpiła ponownie. Czy decydując się na reklamację z rękojmi konsument może traktować ją jako kolejną reklamację. Nie, w tym przypadku konsument nie może traktować takiej reklamacji jak kolejnej. Wynika to z art. 560 par. 1 w którym wprost jest mowa o… Czytaj dalej

Kosztochłonny montaż (demontaż)

Montaż – co zrobić gdy koszt montażu lub demontażu ( np. w związku z reklamacją) przewyższa cenę sprzedanego towaru. Co do zasady, konsument zobowiązany jest pokryć z własnych środków nadwyżkę kosztów powyżej ceny zakupionego towaru. Czyli dla przykładu, jeżeli konsument kupił od sprzedawcy  rzecz za 100 zł, a koszty demontażu wynoszą 125 zł, zawsze 25 zł… Czytaj dalej

Rękojmia

Rękojmia – dochodzenie praw na podstawie rękojmi daje konsumentom: możliwość zgłaszania od razu każdego z 4 roszczeń reklamacyjnych: naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, gdy wada jest istotna (brak sekwencyjności); prawo odstąpienia od umowy (jeśli wada będzie istotna) lub żądania obniżenia ceny, przy jednoczesnym braku możliwości sprzedawcy przeciwstawienia się temu żądaniu między innymi w… Czytaj dalej

Usunięcie wady a odstąpienie od umowy

Usunięcie wady – jak postępować ze sprzedawcą? W przypadku zakupu towaru i zidentyfikowaniu przez Konsumenta wady, sprzedawca powinien wadę „niezwłocznie” i „bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta” usunąć. Usunięcie wady jest korzystne dla konsumenta i sprzedawcy.  Tylko w takiej sytuacji sprzedawca może  uniknąć odstąpienia od umowy sprzedaży lub obniżenia ceny rzeczy wadliwej. A zatem w jakim terminie… Czytaj dalej

O co chodzi z gwarancją?

Gwarancja ma co do zasady dobrowolny charakter i jej zasady praktycznie w dowolny sposób może uregulować gwarant. Natomiast , gdy gwarant czy sprzedawca spraw gwarancji nie ureguluje, dopiero wówczas znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności o kształcie gwarancji decydować będzie treść oświadczenia gwarancyjnego – jeśli oświadczenie to będzie milczało w konkretnym zakresie, zaczynają obowiązywać… Czytaj dalej

Rodzaje żądań od sprzedawcy przy złożeniu reklamacji

Przy złożeniu reklamacji na podstawie rękojmi, konsument ma prawo żądać od sprzedawcy: naprawienia wady; wymiany towaru na nowy; obniżenia ceny; odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń – o ile wada jest istotna. Wybór żądania należy do konsumenta. Jednak, sprzedawca może w granicach prawa nie uznać jego wyboru i zaproponować inny sposób rozpatrzenia reklamacji. Sekwencja… Czytaj dalej